Kalendarz Imprez

Regulamin

Regulamin Sprzedaży Biletów i Karnetów

Regulamin Sprzedaży Biletów i Karnetów

 

I. Definicje

1.  Organizator – Pogoń Szczecin SA, 71-102 Szczecin, ul. Karłowicza 28. NIP: 852-251-47-42, KRS: 0000285971.

2.  Stadion – Stadion Miejski im. Floriana Krygiera w Szczecinie.

3.  System – Elektroniczny System Sprzedaży Biletów i Karnetów.

4.  Użytkownik – osoba zarejestrowana w Systemie, posiadająca login i hasło do Systemu.

5.  Mecz – spotkanie piłki nożnej rozgrywane na Stadionie im. Floriana Krygiera w Szczecinie.

6.  Bilet – jednorazowe uprawnienie do wejścia na Stadion, zawierające imię, nazwisko, PESEL oraz przypisane Użytkownikowi konkretne miejsce na Stadionie.

7.  Karnet – bilet sezonowy, ważny na okres:

·       karnet JESIEŃ  – od 1 lipca  do 31 grudnia roku,

·       karnet WIOSNA  - od 1 lutego  do 30 czerwca roku,

na mecze Pogoni Szczecin rozgrywane na Stadionie w rozgrywkach o mistrzostwo EKSTRAKLASY

8.  Karta Kibica - identyfikator Kibica zawierający imię, nazwisko, PESEL. Jest dokumentem służącym do identyfikacji Kibica i wejścia na obiekt po wykupieniu jednorazowego lub wielokrotnego uprawnienia do wejścia - jest nośnikiem elektronicznego biletu lub karnetu.

 

II. Postanowienia ogólne

1.  Sprzedaż Biletów i Karnetów w Systemie prowadzi Organizator.

2.  Zakup Biletu lub Karnetu oznacza akceptację Regulaminu.

3.  Umowa sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Organizatorem zostaje zawarta w momencie uiszczenia zapłaty przez Użytkownika i otrzymania potwierdzenia zakupu Biletu lub Karnetu na adres poczty elektronicznej Użytkownika, (za chwilę zapłaty przyjmuje się wpływ wymaganej kwoty pieniężnej na rachunek bankowy Organizatora) bądź uiszczenia zapłaty w punkcie sprzedaży bilety.

4.  Dowodem zawarcia umowy jest potwierdzenie zakupu Biletu lub Karnetu zawierającego imię, nazwisko i PESEL nabywcy lub osoby, na rzecz której Bilet lub Karnet został nabyty.

Potwierdzenie dokonania transakcji jest dostępne w zakładce "Twoje bilety" w profilu nabywcy w serwisie www.kupbilety.pogonszczecin.pl.

5.  Zakazuje się kopiowania i przerabiania oryginalnych Biletów, Karnetów i Kart Kibica.

6.  Bilet, Karnet lub Karta Kibica jest własnością osoby, której dane osobowe są przypisane do danego Biletu lub Karnetu.

7.  Biletu, Karnetu lub Karty Kibica nie wolno odstępować ani odsprzedawać innym osobom bez zgody Organizatora.

8.  Poprzez nabycie Biletu lub Karnetu albo jego użycie, Użytkownik akceptuje ogólne warunki i zasady ustalone przez Organizatora oraz zasady obowiązujące na terenie Stadionu, w tym w szczególności Regulamin Imprezy Masowej oraz Regulamin Stadionu.

9.  Użytkownik oświadcza, że będzie korzystał z Systemu wyłącznie w celu zakupu Biletu lub Karnetu.

10.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezawiniony przez Organizatora brak możliwości korzystania przez Użytkowników z Systemu.

11.  Biletów bądź Karnetów nie sprzedaje się osobom:

a)  wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub orzeczenie zobowiązujące do powstrzymywania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych wydane przez sąd w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności;

b)  wobec których został wydany zakaz stadionowy nałożony przez uprawnione do tego podmioty innych państw, o którym informacje przekazano Komendantowi Głównemu Policji;

c)  wobec których został wydany aktualny zakaz klubowy.

12. Pogoń Szczecin SA nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie zawodów z przyczyn losowych oraz spowodowane siłą wyższą.

 

III. Zasady sprzedaży biletów i karnetów w systemie kupbilety.pogonszczecin.pl

1.  System sprzedaży on-line na stronie kupbilety.pogonszczecin.pl jest serwisem sprzedaży, w którym odbywa się dystrybucja Biletów na mecze Pogoni Szczecin rozgrywane na Stadionie.

2.  Realizacja płatności w systemie sprzedaży on-line przebiega zgodnie z regulaminem operatora systemu PayU S.A. (z siedzibą w Poznaniu, ul Marcelińska 90). Zapłata jest regulowana przez Użytkownika z własnego konta bankowego lub za pomocą karty kredytowej lub płatniczej.

3.  System płatności on-line obsługuje następujące sposoby płatności:

a) karta kredytowa lub płatnicza: MasterCard, VISA, Diners Club,

b) Przelewy bankowe następujących banków: Meritum Bank. mBank,. MultiBank, BZWBK, Bank Pekao, Inteligo, Lukas Bank, Nordea, PKO BP, BPH, ING Bank, Eurobank, Alior Bank, BGŻ, Citi  Bank, Kredyt Bank, Polbank, Raiffeisen Bank, Deutsche Bank, Bank Millenium, Getin Bank, Invest-Bank, Bank Pocztowy.

4.  W celu dokonania zakupu należy wcześniej zarejestrować się w systemie i zakupić Kartę Kibica Pogoni Szczecin.

5.  Na jednego zarejestrowanego Kibica przypada jeden Bilet bądź Karnet.

6.  Każda umowa rejestrowana jest w systemie informatycznym Organizatora.

7.  Kwota należności wynikająca z danego zamówienia winna zostać zrealizowana natychmiast po dokonaniu zamówienia. Bilety oraz Karnety pozostają własnością Klubu do czasu odnotowania płatności na rachunek Organizatora.

8. Czas oczekiwania na zaksięgowanie wpłaty wynosi 10 minut. W przypadku braku wpłaty w określonym terminie Pogoń Szczecin SA zastrzega sobie prawo unieważnienia zamówienia, transakcja zostanie anulowana, a miejsce w przypadku zakupu biletu lub karnetu zwolnione.

9. O każdorazowej zmianie statusu transakcji nabywca będzie informowany komunikatem mailowym wysyłanym na adres podany w procesie rejestracji. Status transakcji można w każdej chwili sprawdzić w zakładce "Twoje bilety".

10.  W celu udokumentowania faktu dokonania płatności, w sytuacjach spornych podstawę reklamacji stanowić będzie wydrukowany z zakładki „Twoje bilety” Bilet bądź potwierdzenie zapłaty.

11.  Wszelkie zmiany niniejszych zasad obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Klubu.

12.  Kupujący zobowiązany jest skontrolować Bilet lub Karnet niezwłocznie po jego otrzymaniu, co do zgodności w zakresie: danych osobowych, sektora, miejsca.

13.  Harmonogram sprzedaży Biletów Karnetów, cennik oraz listę punktów sprzedaży dostępne są na stronie Organizatora (www.pogonszczecin.pl).

 

IV. Procedura sprzedaży Biletów

1. W celu dokonania jakiejkolwiek transakcji w serwisie www.kupbilety.pogonszczecin.pl tj. zakupu Biletu lub Karnetu należy najpierw wyrobić Kartę Kibica. Tylko posiadacze Karty Kibica Pogoni Szczecin są uprawnieni do korzystania z Systemu.

2.  Sprzedaż online dla zarejestrowanych kibiców, posiadających pełen profil.

3. Sprzedaż następuje poprzez:

a)  zalogowanie się Użytkownika na stronie www.kupbilety.pogonszczecin.pl wpisując w polu „e-mail lub pesel” numer pesel lub zarejestrowanego w systemie adresu e-mail oraz poniżej w polu HASŁO nazwisko wielkimi literami. W przypadku, gdy hasło zostało zmienione przez użytkownika, użytkownik wpisuje własne hasło.

b)  Wprowadzone dane należy zatwierdzić poprzez kliknięcie na ZALOGUJ. Po pierwszorazowym zalogowaniu się do serwisu każdy użytkownik musi zmienić swoje hasło. 

c)  należy kliknąć na dostępne wydarzenie, a następnie na zawarty w nim mecz.

d)  należy wybierać miejsce z pośród dostępnych i klikamy w opcję „kup bilet”.

e)  należy dokonać płatności poprzez kliknięcie w opcję „zapłać”.

UWAGA! Opłaty za zakupione miejsce można dokonać wyłącznie za pośrednictwem płatności internetowych. Nie ma możliwości  rezerwacji miejsca, czy płatności w punkcie sprzedaży.

Po zaksięgowaniu przelanej kwoty status transakcji z „oczekuje na płatność” ulegnie zmianie na „drukuj potwierdzenie”. Informacja zostanie przesłana na adres e-mail użytkownika podany w profilu.

f)  Potwierdzenie jest dostępne w zakładce "Twoje bilety". W celu jego wydrukowania należy kliknąć "drukuj potwierdzenie".

g) zalecane jest sprawdzenie poprawności wydruku.

3.  Sprzedaż biletów w punkcie sprzedaży:

a)  Kibic posiadający Kartę Kibica Pogoni Szczecin udaje się do punktu sprzedaży, podaje Kartę Kibica, wybiera miejsce, uiszcza opłatę i odbiera potwierdzenie zakupu biletu. Bilet w formie elektronicznej jest przypisany do Karty Kibica.

b)  Kibic nieposiadający Karty Kibica Pogoni Szczecin udaje się do punktu sprzedaży z dokumentem tożsamości, zostaje mu założony profil składający się z imienia, nazwiska i numeru PESEL i wydrukowana Karta Kibica. Następnie wybiera miejsce, uiszcza opłatę i odbiera potwierdzenie zakupu biletu. Bilet w formie elektronicznej jest przypisany do Karty Kibica.

Proszę czekać - trwa ładowanie treści